Essän ”Varför finns så många åkrar som heter dalkarlskärret?” är skriven av Annika Strandin Pers, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och är publicerad i kulturtidskriften OEI # 84-85 2019: Våtmarker & experiment.