”Verkliga röster i debatten om svarthandel med hyreskontrakt – att tala med och inte om köpare” är skriven av Ida Borg, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och Helena Kihlanki, student på Samhällsplanerarprogrammet. Artikeln är publicerad i PLAN.