"Bredda skoldebatten” är skriven av Pontus Hennerdal, Eva Andersson och Bo Malmberg, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Upsala Nya Tidning.