Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografis årsbok Ymer har 2018 rubriken "Globala flöden och lokala praktiker – policymobilitet i tid och rum". Redaktör är Ida Andersson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

I Ymer 2018 finns bland annat artiklarna ”Policymobilitetens spektrum och diffuserat lärande – kulturpolicy i Stockholm” av Thomas Borén, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och Craig Young, School of Science and the Environment, Manchester Metropolitan University, ”Globala stadsplaneringsideal – insikter från Ghanas nya stad Appolonia” av Lena Fält, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, ”Tour guides and the hosting of policy tourism: Show and tell in Vällingby and Växjö” av Ian R. Cook, Department of Social Sciences, Northumbria University, och Ida Andersson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, ”Constructing the sustainable City – Policy mobilities of Swedish sustainable urban development” av Toni Adscheid, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, och Peter Schmitt, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.