”Wearing the Ghanaian border: performing borders through the National Friday Wear programme” är skriven av Linn Axelsson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Space and Polity.