”Urban imaginaries: funding mega infrastructure projects in Lagos, Nigeria” är skriven av Onyanta Adama, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i GeoJournal.