"Unpacking Spatial Planning as the Governance of Place: Extracting Potentials for Future Advancements in Planning Research" är skriven av Peter Schmitt, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och Thorsten Wiechmann, Fachgebiet Raumordnung und Planungstheorie, Technische Universität Dortmund. Artikeln är publicerad i ett specialnummer av disP - The Planning Review om "Governance of Place" tillsammans med ytterligare artiklar av deltagarna i den "Summer School" med temat "Unpacking Spatial Planning as the Governance of Place" som ARL i samarbete med Kulturgeografiska institutionen genomförde i Stockholm i augusti 2016.