"Universalism lost? The magnitude and spatial pattern of residualisation in the public housing sector in Sweden 1993–2012" är skriven av Ida Borg, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Journal of Housing and the Built Environment.