”Ungkarlsfenomenet – eller hur tid och tidpunkt spelar skilda roller i olika tider vid förvandling av jordbrukslandskap” är skriven av Anders Wästfelt, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Bebyggelsehistorisk tidskrift.