”Ungdomspucklar och krig” är skriven av Bo Malmberg, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och Henrik Urdal, Institutt for fredsforskning (PRIO). Artikeln är publicerad i Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2016/2017 ”Krig/fred” som är utgiven av RJ i samarbete med Makadam förlag.