”Unaccompanied Children Claiming Asylum on the Basis of Sexual Orientation and Gender Identity” är skriven av Daniel Hedlund, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, och Thomas Wimark, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Journal of Refugee Studies.