”Translocal Optimisation: Assembling Rural and Urban Spaces for Later Life in Urban Namibia and Uganda” är skriven av Catharina Nord, Institutionen för fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola, och Andrew Byerley, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Journal of Southern African Studies.