"The Poverty of Farmers in a Main Grain-Producing Area in Northeast China" är skriven av Li Ma, School of Geographical Sciences, Northeast Normal University, Shijun Wang, School of Geographical Sciences, Northeast Normal University, och Anders Wästfelt, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Land.