”Tenure type mixing and segregation” är skriven av Eva K Andersson, Thomas Wimark och Bo Malmberg, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Housing Studies.