”Sveriges jordbrukslandskap i ett europeiskt sammanhang – en kort introduktion” är skriven av Anders Wästfelt , Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i "Landskap – ett vidsträckt begrepp: En antologi om landskap" i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT) nr 5-2019 med Margareta Ihse som redaktör.