”Space and place in immigrant entrepreneurship literature in the Nordic countries: A systematic literature review” är skriven av Natasha Webster, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och Yasemin Kontkanen, Samhällsvetenskapliga institutionen, Östra Finlands universitet. Artikeln är publicerad i Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography.