"Segregation of Residents with Tertiary Education in Sweden from 1990 to 2012" är skriven av Michael Nielsen och Pontus Hennerdal, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i The Professional Geographer.