Artikeln ”Samlevnad som ideologi i migrationslagstiftningen” är skriven av Thomas Wimark, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och Daniel Hedlund, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Sociologisk Forskning.