”Renovations as an investment strategy: circumscribing the right to housing in Sweden” är skriven av Jennie Gustafsson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Housing Studies.