"Registration of immigrants’ educational attainment in Sweden: an analysis of sources and time to registration" är skriven av Samaneh Khaef, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Genus.