”Reclaiming localisation for revitalising agriculture: A case study of peri-urban agricultural change in Gothenburg, Sweden” är skriven av Anders Wästfelt och Qian Zhang, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Journal of Rural Studies.