”Questioning the use of ‘degradation’ in climate mitigation: A case study of a forest carbon CDM project in Uganda” är skriven av Flora Hajdu, Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet, Oskar Penje, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet, och Klara Fischer, Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet. Artikeln är publicerad i Land Use Policy.