”Processes of Forest Cover Change since 1958 in the Coffee-Producing Areas of Southwest Ethiopia” är skriven av Tola Gemechu Ango, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, Kristoffer Hylander, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet, och Lowe Börjeson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Land.