”Performing female masculinities and negotiating femininities: challenging gender hegemonies in Swedish forestry through women’s networks” är skriven av Emmeline Laszlo Ambjörnsson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Gender, Place & Culture.