”On the governing of ‘gray’ trading spaces in Accra: multiple powers and ambiguous ‘worlding’ practices” är skriven av Lena Fält, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i International Development Planning Review.