”New Cities and the Emergence of 'Privatized Urbanism' in Ghana” är skriven av Lena Fält, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i ett specialnummer av Built Environment om "Urban Land Grabs in Africa?".