”Mobilising post-political environments: tracing the selective geographies of Swedish sustainable urban development” är skriven av Toni Adscheid, Governance & Sustainability Lab, Universität Trier, och Peter Schmitt, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln, som bygger på Toni Adscheids examensarbete inom masterprogrammet i samhällsplanering vid Stockholms universitet, är publicerad i Urban Research & Practice.