”Migrants’ long-term residential trajectories in Sweden: persistent neighbourhood deprivation or spatial assimilation?” är skriven av Louisa Vogiazides, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och Guilherme Kenji Chihaya, Institutionen för geografi, Umeå universitet. Artikeln är publicerad i Housing Studies.