”Mapping Global Agricultural History: A Map and Gazetteer for Sub-Saharan Africa, c. 1800 AD” är skriven av Mats Widgren, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Anna Maria Mercuri med flera (red.) Plants and People in the African Past: Progress in African Archaeobotany utgiven av Springer Nature.