”Landscape as filter - farm adaptation to changing contexts” är skriven av Anders Wästfelt, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Journal of Land Use Science.