”Kulturgeografiska perspektiv på torpen efter torparna: 1900-talets dolda historier i herrgårdarnas marginaler” är skriven av Maja Lagerqvist och Annika Strandin Pers, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Geografiska notiser.

Läs vidare i ”Hur såg livet ut i torpen efter torparna?” (intervju med Maja Lagerqvist), som bygger på artikeln.