”Kulturarv i kristider: Hur 2000-talets globala ekonomiska kris påverkat det offentliga arbetet med kulturhistoriska miljöer på Irland” är skriven av Maja Lagerqvist, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Geografiska Notiser, 2016 nummer 1.