"Kontinuitet vid världskartans kant" är skriven av Pontus Hennerdal, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Geografiska Notiser, 2015 nummer 4.