”Keeping agriculture alive next to the city – The functions of the land tenure regime nearby Gothenburg, Sweden” är skriven av Anders Wästfelt och Zhang Qian, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Land use policy.