"In Sweden, women move to their partner’s home at union formation" är skriven av Maria Brandén, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, och Karen Haandrikman, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. De båda forskarna publicerade tidigare i år artikeln "Who moves to whom?" som nu publicerats i ett mer populärvetenskapligt format av N-IUSSP.