”In search of the landscape theory of Torsten Hägerstrand” är skriven av Mattias Qviström, Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet, och Anders Wästfelt, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Landscape Research.