”How green growth is adopted by local policy – a comparative study of ten second-rank cities in Sweden” är skriven av Brita Hermelin, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, och Ida Andersson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet (nu vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet). Artikeln är publicerad i Scottish Geographical Journal.