”Housing plans of the oldest: ageing in semi-rural areas in Sweden” är skriven av Marianne Abramsson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och Jan-Erik Hagberg, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet. Artikeln är publicerad i Journal of Housing and the Built Environment.