”Fysisk aktivitet för äldre på särskilda boenden” är skriven av Annsofie Mahrs Träff, Institutionen för samhälls- och välfärdstudier, Linköpings universitet, Elisabet Cedersund, Institutionen för samhälls- och välfärdstudier, Linköpings universitet, och Marianne Abramsson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Tidsskrift for omsorgsforskning.