”From Shacks to Skyscrapers: Multiple Spatial Rationalities and Urban Transformation in Accra, Ghana” är skriven av Lena Fält, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Urban Forum.