"Exploring life-course trajectories in local spatial contexts across Sweden" är skriven av Bo Malmberg och Eva Andersson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Annals of the American Association of Geographers.