”Enriching perspectives: experienced ecosystem services in rural Mozambique and the importance of a gendered livelihood approach to resist reductionist analyses of local culture” är skriven av Juliana Porsani, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola, Lowe Börjeson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, Rickard Lalander, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola, Kari Lehtilä, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola, och Angelina R. O. Martins, Department of Biological Sciences, Eduardo Mondlane University. Artikeln är publicerad i Ecology and Society.