”Dissolution Rather than Consolidation - Questioning the Existence of the Comprehensive-Integrative Planning Model” är skriven av Peter Schmitt och Lukas Smas, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Planning Practice & Research.