”Channelling through bureaucracy: How migration intermediaries and state actors (re)shape Chinese migration to the Swedish restaurant industry” är skriven av Qian Zhang, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, och Linn Axelsson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Geoforum.