”Centering social-technical relations in studying platform urbanism: intersectionality for just futures in European cities” är skriven av Natasha Webster och Qian Zhang, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Urban Transformations.