”Blogging for Sustainability: The Intermediary Role of Personal Green Blogs in Promoting Sustainability” är skriven av Sofie Joosse, Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet, och Taylor Brydges, Geographisches Institut, Universität Bern, och Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Environmental Communication.