”Biocultural heritage in Sicilian olive groves; the importance of heterogeneous landscapes over the long term” är skriven av Vincenza Ferrara, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet, Anneli Ekblom, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet, och Anders Wästfelt, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad av Elsevier i Encyclopedia of the World’s Biomes med I. M. Goldstein och D. A DellaSala som redaktörer.