Artikeln ”Becoming a personal style blogger: Changing configurations and spatialities of aesthetic labour in the fashion industry” är skriven av Taylor Brydges, Geographisches Institut, Universität Bern, och Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och Jenny Sjöholm, Tema kultur och samhälle, Linköpings universitet. Artikeln är publicerad i International Journal of Cultural Studies.