Artikeln ”Rumsliga dimensioner av socialt utanförskap: Hemlöshet och stadsutveckling i Budapest” är skriven av Johannes Lidmo och Emil Törnsten, studenter på masterprogrammet i samhällsplanering vid Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Geografiska Notiser och bygger på fältarbete genomfört i Budapest inom ramen för kursen Fältprojekt inom samhällsplanering, 7,5 hp.