"Att gå – den hälsosamma eller hälsovådliga skolvägen" är skriven av Maja Lagerqvist, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, Annika Strandin Pers och Annika Björklund, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i Geografiska Notiser.